--> Skip to main content
Puisi mengapa firqoah

Puisi mengapa firqoah

Puisi mengapa firqoah. Pengertian firqoah adalah kelompok atau suatu golongan yg memisah­kan diri atau menetapkan ikatan keumatan. Firqah dapat dikatakan semacam sekte. Mereka para pendukung firqah ya­kin bahwa hanya paham firqah merekalah yg be­nar, sedangkan paham kelompok lain adalah paham yang sesat serta tak jarang mereka menyebut kafir sehingga wajib diberan­tas.

Kehadiran firqah dalam kehidupan umat Islam dilarang keras oleh agama Islam, namun dalam kenyataan sejarah tandatanda itu muncul, di mulai dengan la­hirnya kaum Khawarij dimasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengapa firqoah, satu dari dari dua judul puisi dikesempatan ini, adapun masing masing judul puisinya antara lain.
  1. Puisi mengapa firqoqh
  2. Puisi mengapa, mengapa
Salah satu penggalan bait dari dua puisi tersebut. "jangan berpecah belah berpegang teguhlah pada talinya niscaya sungguh tak akan islam bersatu dalam kitab bersatu dalam syahadat mengaku keesaan Tuhan". Selengkapnya dari bait ini, disimak saja puisinya berikut ini.


PUISI MENGAPA FIRQOAH?
Oleh :siamir marulafau

dalam ayat-Ku,Allah
kufirmankan...
jangan berpecah belah
islam tali agama yang haq
benar lempang ke depan
tak akan ada kesangsian
...
jangan berpecah belah
berpegang teguhlah pada talinya
niscaya sungguh tak akan
...menyesatkan umat
islam bersatu dalam kitab
bersatu dalam syahadat
mengaku keesaan Tuhan
mengukir kepercayaan
merangkaikan sejarah
melaksanakan perintah
menjauhkan larangan
terhindar dari neraka,Allah
masuk surga,Allah

percayalah....
wahai insan ....
jangan berpecah belah
Tuhan di arasy-Nya melarang
berfirqoh...
bersatu dalam ayat
makna tersirat di balik tersurat
diabaikan jangan
terancam dunia akhirat
Tuhan maha tahu maha pendengar
maha melihat segalanya
apa yang ada di langit dan di bumi
asma-Ku meliputi nafasmu
mendengung sehari semalam
zhikir pintamu akan Kusemai di aras-Ku

yakinlah...
wahai insan...
berfirqoh tercela dunia akhirat
bersatu dalam iman
bersatu dalam syahadat
bersatu dalam tali agamanya,Allah
Moga2 bermanfaat barokah,amiin

sm/01/01/2014


Puisi Mengapa, Mengapa?

wahai matahari
Bukankah engkau dicipta untuk menerangi dunia
Bukankah dari cahayamu timbul kehidupan
Tapi mengapa engkau tak mampu menerangi palung hatiku ini

Wahai malam
Bukankah engkau dicipta untuk menutupi aib
Mengistirahatkan mereka yang lelah, menenangkan jiwa yang berkobar.
Tapi mengapa tidak untukku

Wahai bulan, bukankah engkau dicipta menghiasi gelapnya malam
Menjadi tempat para pujangga menggoreskan sya'ir-sya'irnya dibawah naunganmu sembari berdendang.
Tapi mengapa tidak juga bagiku

Mengapa, Mengapa?
Maka, akupun hanya meminta pada-Mu wahai Pencipta matahari.
Wahai Pencipta malam.
wahai Pencipta bulan.
------------


Demikianlah Puisi mengapa firqoah, baca juga puisi puisi yang lain yang ada id blog ini, semoga puisi mengapa menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Tetap di blog puisi dan kata bijak menyimak/membaca puisi yang kami update. Terima kasih sudah berkunjung.
Supaya mudah mengakses Puisi Dan Kata Bijak di smartphone, klik ikon 3 titikdi browser Chrome kemudian pilih "Tambahkan ke layar utama". Selanjutnya bisa mengakses Puisi Dan Kata Bijak dari layar utama smartphone dengan klik ikon Puisi Dan Kata Bijak.
Buka Komentar
Tutup Komentar